Ngày 21/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản ngày 21/9/2018 như sau:

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất. Tổng diện tích đất: 56.300 m2 (5,63 héc ta) theo Giấy chứng nhận QSDĐ số: BP051605 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 18/10/2013; BK470377 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 29/08/2013; BK470786 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 01/08/2013; BK470787 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 01/08/2013. Địa chỉ: Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

2. Giá khởi điểm: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

3. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn). Tiền mua hồ sơ: Miễn phí.

4. Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia: Từ ngày 27/8/2018 đến 16g00”, ngày 18/9/2018. Nộp phí đấu giá và tiền đặt trước từ ngày 18 đến 13h30, ngày 20/9/2018.

5. Tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30, ngày 21/9/2018  tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 Trần Hưng Đạo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Thông tin liên hệ: 02623.939.333 – 0943.088.474.