Ngày 21/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ba Bể ủy quyền như sau: