Ngày 21/12/2018, đấu giá cáp thu hồi tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Kiên Giang.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Lô: Tổng số lượng cáp thu hồi tại các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận,  Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Hòn Đất, Phú Quốc, TP. Hà Tiên, TP. Rạch Giá. Tổng số lượng: 268.261 m cáp các loại (Cáp cả vỏ và dây gia cường) = 138.755,5 kg. Giá khởi điểm: 6.900.000.000 đ (Sáu tỷ chín trăm triệu đồng). Đã bao gồm 10% thuế VAT.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2018 (Tại các huyện, thị. Theo sự hướng dẫn của Viễn thông Kiên Giang).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

5. Tiền đặt trước: 1.380.000.000 đ (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

6. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 01 hồ sơ đăng ký.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu kín tối đa 03 vòng. Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian đấu giá: 08 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang, số 16 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3816344.