Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Đồng Tiến Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Tiên ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, bao gồm 18 thửa, tại tờ bản đồ số: 06;13

(Tài sản được bán theo từng thửa đất, phụ lục đính kèm).

- Tổng diện tích : 6.189,30m2

3. Tổng giá khởi điểm: 37.950.987.180 đồng ( Ba mươi bảy tỷ, chín trăm năm mươi triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm tám mươi đồng).

4. Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản: Kể từ ngày ban hành thông báo đến 17 giờ, ngày 30/10/2018 (giờ hành chính), liên hệ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên.

5. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ, ngày 30/10/2018 (giờ hành chính)tại:

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Điện thoại: 02973.851714 – 02973.852012.

+ Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang, địa chỉ: E2-30 đường 11D, khu Ecohome 1, Phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0918 675 354.

6. Tiền đặt trước: Theo phụ lục đính kèm.

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000 – 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Nộp tiền vào tài khoản số: 75110000064198, mỡ tại Ngân hàng BIDV Kiên Giang - phòng giao dịch Hà Tiên. Số tiền trên phải được nộp trong thời gian từ ngày ra thông báo cho đến trước 11 giờ ngày 30/10/2018.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14h, ngày 02/11/2018 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.