Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử 5 thửa đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 05 thửa đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng giá khởi điểm: 8.293.000.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm chín ba triệu đồng).

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02/11/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Krông Năng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng. Đ/c: 108 Đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3673218.