Ngày 21/01/2019, đấu giá xe ô tô tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵngthông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/01/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau: