Ngày 20/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo đấu giá tài sản ngày 20/9/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau: