Ngày 20/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Na Rì, Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/9/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì, Bắc Kạn ủy quyền như sau: