Ngày 20/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/9/2018 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: