Ngày 20/9/2018, đấu giá lô phế liệu được cắt rời từ 67 chiếc xe hai bánh gắn máy các loại đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2018 do Công An Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1. Thông tin về tài sản: Lô phế liệu được cắt rời từ 67 chiếc xe hai bánh gắn máy các loại đã qua sử dụng, bị tịch thu là tang vật vi phạm hành chính

2. Giá khởi điểm (đã có thuế VAT): 67.000.000 đồng (sáu mươi bảy triệu đồng chẵn) theo công văn số 3088/QĐ-CAQ-CTHC của Công an Quận 6 về việc Bán tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

3. Bước giá: 1.000.000 đồng/bước giá

4. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên báo 02 kỳ.

5. Bên có tài sản đấu giá: Công An Quận 6.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bị tich thu tang vật vị phạm hành chính và Công an quận 6 chịu trách nhiệm pháp lý về tài sản trên.

6. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm (tương đương : 6.700.000 đồng);

- Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/người/bộ.

7. Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian bán và hạn chót nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/9/2018 đến ngày 17/9/2018 (giờ hành chính)

- Thời gian xem tài sản đấu giá:10h ngày 08/9/2018 và ngày 10/9/2018

- Nộp tiền đặt trước : từ ngày 17/9/2018 đến ngày 19/9/2018 (giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Công an Quận 6

- Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Thịnh

Điện thoại: (028) 38404777

Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm:

Khi khách hàng đến đăng ký tham gia đấu giá cần cung cấp:

- Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (bản chính, theo mẫu có dấu xác nhận của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh). Ngoài ra:

 

Đối với pháp nhân:

- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có chức năng mua bán phế liệu (bản sao y công chứng)

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc - người đại diện pháp luật (bản sao y công chứng)

- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của người tham gia đấu giá (bản photo, có bản chính để đối chiếu).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xác định khách hàng có đủ tư cách tham dự đấu giá theo quy định, Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh sẽ cung cấp số tài khoản để khách hàng nộp tiền đặt trước. Sau khi đã nhận được tiền đặt trước (tiền đặt trước đã báo có trong tài khoản do Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh chỉ định), Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá bao gồm:

- Giấy nộp tiền đặt trước (bản photo).

- Giấy ủy quyền tham gia cuộc đấu giá tài sản theo quy định pháp luật (bản chính) - nếu có.

* Lưu ý:

- Không được uỷ quyền ký phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá và biên bản giao nhận tiền đặt trước. Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá và biên bản giao nhận tiền đặt trước phải do chính Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện pháp luật của Người đăng ký tham gia đấu giá ký tên, đóng dấu.

- Người tham gia đấu giá cần cam kết đã tự tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: dự kiến 10h00 phút ngày 20/9/2018 (thứ năm)

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh, số 298 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản sau khi trúng đấu giá:

Khi Người trúng đấu giá tài sản ký Biên bản đấu giá tài sản thì tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký Biên bản đấu giá tài sản, người mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán cho Công An Quận 6 đủ 100% số tiền trúng đấu giá (bao gồm cả tiền đặt trước). Trong trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ như quy định, Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh có quyền huỷ kết quả đấu giá và số tiền đã đặt trước không được trả lại.

Sau khi thanh toán đủ 100% số tiền trúng đấu giá người mua được tài sản đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá đã thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản, người có tài sản đấu giá sẽ bàn giao tài sản và bản chính hồ sơ tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Phúc Thịnh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Cuộc đấu giá được tiến hành theo hình thức: bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp - phương thức trả giá lên và được thực hiện như sau:

Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá sau khi mua hồ sơ phải điền đầy đủ thông tin trên “phiếu trả giá” theo mẫu công ty Phúc Thịnh phát hành kèm hồ sơ tham gia đấu giá .

Khách hàng tham gia đấu giá bỏ “phiếu trả giá” vào phong bì, dán kín, ký tên và đóng dấu niêm phong, bỏ vào thùng phiếu cùng lúc nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá theo yêu cầu, hạn chót nộp đến đến 17h00 ngày 17/9/2018 .

- Đến thời gian tổ chức buổi công bố giá đấu giá lúc 10h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018, đấu giá viên mở niêm phong “phiếu trả giá” công bố giá đã trả của các khách hàng tham gia đấu giá. Khách hàng trúng đấu giá là người trả giá cao nhất. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

10. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận:

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

11. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại cuộc đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc bán đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

14. Tiền đặt trước, xử lý tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước được dùng để đảm bảo cho việc người trúng đấu giá cam kết ký và thực hiện hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

- Khi Người trúng đấu giá tài sản ký Biên bản đấu giá tài sản thì tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tiền đặt trước sẽ không trả lại cho người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Việc khách hàng tham buổi công bố đến muộn cũng coi như không tham gia buổi công bố mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

Thời điểm được xác định không tham gia buổi công bố được được tính theo thời gian buổi công bố bắt đầu.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước sẽ được trả lại cho người tham gia cuộc đấu giá tài sản:

+ Người tham gia đấu giá từ chối tham gia buổi công bố trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

+ Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

* Thời gian trả lại tiền đặt trước: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc cuộc bán đấu giá tài sản.

15. Những trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại buổi công bố giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại buổi công bố giá, người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

Thông tin liên hệ: ĐT: 02838404777 để được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết có liên quan./.