Ngày 20/5/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Nước Thủ Dầu Một

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một vào ngày 20/5/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Giới thiệu về doanh nghiệp: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đầu tư, quản lý hệ thộng thoát nước; ...

Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 9.500.000 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 20/05/2019

Giá khởi điểm:      27.500 đồng/cổ phần

Số mức giá  1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa: 9.500.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         9.500.000 cổ phần

Ngày phát hành:  20/05/2019