Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, tại số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế vào ngày 20/12/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên thửa đất: Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

2. Địa chỉ thửa đất: Số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

3. Diện tích thửa đất đấu giá: 78,0 m2 (Theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 24/7/2018, kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Quy định về xây dựng: Thực hiện việc gộp thửa với các thửa đất liền kề để đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng theo quy định;

7. Thông số quy hoạch: Tùy theo tổng diện tích khu đất sau khi hợp thửa, các thông số quy hoạch cụ thể thực hiện theo quy hoạch chi tiết và Điều lệ quản lý xây dựng đã được phê duyệt;

8. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Thửa đất xen ghép trong khu dân cư;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚCĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, tại số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế:

24.000.000,0 đồng/m2 x 78 m2 = 1.872.000.000,0 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng);

Mức giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

Tiền đặt trước: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật đất đai năm 2013;

- Do thửa đất đấu giá có hình thể dẹt, dài và không thể làm nhà ở được nên tổ chức đấu giá cho các đối tượng có liên quan có khả năng gộp thửa với thửa đất đấu giá nhằm đảm bảo trong công tác đầu tư xây dựng;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá thửa đất nói trên.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Có cam kết gộp thửa đất trúng đấu giá với các thửa đất liền kề mới được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:   500.000 đồng 

2. Bước giá: 90.000.000 đồng tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/12/2018 tại Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, tại số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/12/2018 cho đến 16h30 ngày 19/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/12/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926.

Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995.

Website:chuoigiatri.com.vn