Ngày 20/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ủy quyền vào ngày 20/10/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày 20/10/2018.

I. Tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền hồ sơ.

1. Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương (Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), cụ thể: 

STT

Khu dân cư

Lô đất số

Diện tích/01lô
(m2)

Giá khởi điểm/01lô

Tiền đặt trước/01 lô

Bước giá

1

2

3

4

5

6

7

4

Khu dân cư thôn Gò Đình, Hồng Lạc(03 lô)

02

125

450.000.000

80.000.000

5.000.000

26, 27

125

550.000.000

100.000.000

5.000.000

5

Khu dân cư thôn Đông Trai, xã Đông Thọ(01 lô)

13

125

80.000.000

10.000.000

2.000.000

6

Khu dân cư trung tâm xãVăn Phú (GĐ 1)(15 lô)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

125

170.000.000

30.000.000

2.000.000

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bảo lãnh ngân hàng từ ngày 16/10/2018 đến ngày 18/10/2018 (đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2018 tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm).

2. Hồ sơ tham gia: Giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng là 100.000đồng/hồ sơ, giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đồng/hồ sơ; giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở lên 500.000đồng/hồ sơ.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang từ ngày 01/10/2018; UBND huyện Sơn Dương, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương và UBND cấp xã có đất đấu giá từ ngày 02/10/2018; xem tài sản từ ngày 11/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

2. Bán và nhận hồ sơ, đăng ký đấu giá:

Trực tiếp tại Phòng Tài Chính- Kế hoạch huyện Sơn Dương (Địa chỉ: Tổ Dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/10/2018 (trong giờ hành chính).

Khu dân cư thôn Gò Đình xã Hồng Lạc, thôn Đông Trai xã Đông Thọ, trung tâm xã Văn Phú: Trực tiếp tại UBND xã Văn Phú từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 17/10/2018.

III. Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá tài sản.

1. Thời gian, địa điểm:

- Các khu dân cư: Thôn Gò Đình xã Hồng Lạc, thôn Đông Trai xã Đông Thọ, trung tâm xã Văn Phú: Đấu giá hồi 08 giờ 00 phút, ngày 20/10/2018 tại Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, huyện Sơn Dương.

2. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký thông qua nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.