Ngày 20/09/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLTĐ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 20/09/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 04 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 169,5 m2 – 205,3 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương An, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Bình Điền, Hương Bình, Bình Thành, thị xã Hương Trà; cụ thể như sau: 

 

STT

Ký hiệu
lô đất

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Khu quy hoạch tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương

1

A10

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

169,5

400.000

67.800.000

10.000.000

5.000.000

2

A13

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

203,6

400.000

81.440.000

10.000.000

5.000.000

3

A14

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

205,3

400.000

82.120.000

10.000.000

5.000.000

4

A15

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

195,9

400.000

78.360.000

10.000.000

5.000.000

TỔNG

774,3

309.720.000

 

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/lô

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/09/2018 tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày ra thông báo cho đếm 16h30 ngày 17/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/09/2018 cho đến 16h30 ngày 19/09/2018

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/09/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 Cách Mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; Số điện thoại: 02343.777177

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn