Ngày 19/12/2018, đấu giá tang vật tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2018 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: