Ngày 19/12/2018, đấu giá Đoàn sà lan - tàu đẩy tại tỉnh Ninh Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh thông báo Đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình vào ngày 19/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Phương tiện vận tải thủy nội địa, gồm: Đoàn sà lan - tàu đẩy 2 gồm tàu đẩy NB-6383, sà làn NB-6384 và NB-6385 của Công ty TNHH Tiến Hưng

2. Giá khởi điểm: 5.670.000.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/ hồ sơ.

4. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ 03/12/2018 đến 14/12/2018. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12, 13/12/2018, tại nơi có tài sản (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký trước với Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh).

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 14/12/2018 đến trước 16h00, ngày 18/12/2018.

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá:  08h30, ngày 19/12/2018 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh, trong giờ hành chính. Địa chỉ:  Số nhà 02 Đường Chiến Thắng, Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3888 968.