Ngày 19/12/2018 đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu vào ngày 19/12/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

Giới thiệu về doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; ...

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     2.134.200 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 19/12/2018

Giá khởi điểm:      28.400 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.134.200   cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.960.000 cổ phần

Ngày phát hành:  19/12/2018