Ngày 19/02/2019, đấu giá Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 19/02/2019 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác.

2. Giá khởi điểm: 2.458.310.000 đồng.

Người mua được tài sản chịu trách nhiệm tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản ra khỏi địa điểm bàn giao tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản về kho của người mua được tài sản.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: (024) 3945 4912; (024) 3945 4975.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 30/01/2019.

5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 31/01/2019 và ngày 01/02/2019.

6. Tiền đặt trước: 490.000.000 đồng.

7. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16h30’, ngày 14/02/2019.

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 19/02/2019.

9. Tổ chức đấu giá: Ngày 19/02/2019.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

11. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.