Ngày 18/6/2019, đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 18/6/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng ...

Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      4.033.512 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 23/05/2019 đến 15h30 ngày 11/06/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 18/06/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 19/06/2019 đến 16 giờ ngày 25/06/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019