Ngày 18/12/2018, đấu giá gỗ xẻ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2018 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: