Ngày 18/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá vào ngày 18/11/2018 như sau:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

1. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ: Khu Gốc Đa - Gò Móc, thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì: Gồm 11 thửa từ CL1-02 đến CL1-12. Diện tích: 90 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất; tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Trụ sở UBND xã Phong Vân.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì hoặc chuyển vào tài khoản số 45110000509984 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây vào thời gian 02 ngày: Ngày 15/11/2018 đến 15h00’, ngày 16/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 15/11/2018 đến 15h30’, ngày 16/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 14, 15/11/2018.

3. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá: Thời gian:  10h00’, ngày 18/11/2018 tại Trụ sở UBND huyện Ba Vì.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì. Điện thoại liên hệ: 02433 865 060 hoặc Công ty Cổ Phần Bán đấu giá Đông Á; Văn phòng GD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 02462544211.