Ngày 18/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất ở tại vị trí khu 9 xã Mỹ Lung, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 140,0 m2 ÷ 187,4 m2.

2. Giá khởi điểm: 800.000 đ/ m2. Tiền đặt trước:  30.000.000 đ/ ô đất.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Mỹ Lung.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 18/11/2018 tại Hội trường UBND xã Mỹ Lung.

* Mọi chi tiết liên hệ (trong giờ hành chính): Công ty TNHH Đấu giá An Thuận Phát; Phòng Tư pháp huyện; UBND xã Mỹ Lung.