Ngày 18/10/2018, đấu giá xe ô tô thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2018 như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá 

TT

Tên tài sản bán đấu giá

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

1

Xe ô tô Toyota Corona, biển kiểm soát: 31A-1835

28.000.000

150.000

2.800.000

2

Xe ô tô Toyota Crown, biển kiểm soát: 31A-4273

29.000.000

150.000

2.900.000

- Nguồn gốc tài sản bán đấu giá: Tài sản công của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia quản lý, sử dụng.

- Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham gia đấu giá 01 xe ô tô hoặc cả lô 02 xe ô tô nói trên. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

2. Phương thức và hình thức đấu giá

1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp, nộp phiếu trả giá).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 08/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

2. Địa điểm xem tài sản:

2.1. Xe ô tô Toyota Corona, Biển kiểm soát: 31A-1835: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2.2. Xe ô tô Toyota Crown, biển kiểm soát: 31A-4273: Số 269 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 04/10/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2018

2. Địa điểm:

2.1. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, tầng 12 Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2.2. Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Số 269 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật đấu giá.

6.  Phương thức địa điểm, thời gian nhận tiền đặt trước:

- Phương thức: Nộp tiền mặt trực tiếp tại nơi đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 15/10/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/10/2018.

7. Thời gian, hình thức, địa điểm nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá

1. Thời gian nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 04/10/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/10/2018.

2. Hình thức nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Địa điểm nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Hội đồng bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia: Phòng 1202A, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 18/10/2018.

9. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, tầng 12 Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trung tâm trân trọng thông báo./.