Ngày 18/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/01/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: