Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 111): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: M 618800, có diện tích 508 m2 đất trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 308 m2, thửa đất số 178, tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008 cho hộ bà Nguyễn Thị Liên.Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho bà Đàm Thị Mỹ vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi I, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 445.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 45.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 112): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 239680, có diện tích 140 m2 đất ở, thửa đất số 244, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/4/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Khôi. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Tuấn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 381.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 113): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AB 948585, diện tích 89,2 m2 đất ở, thửa đất số 46, tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/12/2006 cho ông Nguyễn Trọng Bẩy và bà Đỗ Thị Chinh. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 334.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 34.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 114): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 008099, diện tích 274 m2 đất ở, thửa đất số 379, tờ bản đồ 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/6/2002 cho hộ ông Bùi Đắc Toàn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng, nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Hoàng Văn Quý và vợ là Trần Thị Hường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 51.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 115): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 452042, diện tích 715 m2 đất trong đó đất ở 300 m2, đất vườn 415 m2, thửa đất số 129, tờ bản đồ 11, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2003 cho hộ ông Đỗ Xuân Thắng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng, nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Hoàng Văn Quý và vợ là Trần Thị Hường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Thợ, Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 803.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (HĐ 117): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 008066, diện tích 62 m2 đất ở, thửa đất số 56, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/6/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Bệp. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Chiến vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Quyết Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 188.000.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (HĐ 119): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 008011, diện tích 333 m2 đất ở, thửa đất số 392, tờ bản đồ 3, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/6/2002 cho hộ ông Nguyễn Duy Lanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Sơn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Mạ, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 742.000.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 75.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (HĐ 120): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AO 054279, diện tích 200 m2 đất ở, thửa đất số 373, tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/11/2008 cho hộ ông Nguyễn Đắc Thắng và bà Vũ Thị Tuyết. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 854.000.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 86.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.9. Tài sản thứ 9 (HĐ 121): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AN 083295, diện tích 231,08 m2 đất trong đó 194,68 m2 đất ở, hành lang lưu không 36,4 m2, thửa đất số 255, tờ bản đồ 41, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 07/7/2008 cho hộ ông Kim Bình Nguyên và bà Bùi Thị Xum. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Lê Văn Trường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 1.054.000.000 đồng

1.9.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.10. Tài sản thứ 10 (HĐ 122): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 150507, diện tích 996 m2 đất trong đó 300 m2 đất ở, đất vườn 696 m2, thửa đất số 89, tờ bản đồ 11, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/6/2002 cho hộ ông Nguyễn Trọng Phượng.Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Hữu Cường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.10.1. Giá khởi điểm: 1.020.000.000 đồng

1.10.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.10.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.11. Tài sản thứ 11 (HĐ 123): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AH 617858, diện tích 137 m2 đất ở, thửa đất số 19, tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/11/2007 cho hộ ông Trần Văn Tám và bà Bùi Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Trần Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Quyên vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Đồng An, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.11.1. Giá khởi điểm: 202.000.000 đồng

1.11.2. Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.11.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.12. Tài sản thứ 12 (HĐ 124): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 382552, diện tích 162 m2 đất ở, thửa đất số 459 tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/4/2002 cho hộ ông Trịnh Bá Bổng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Bá Thắng vợ là Trịnh Thị Tuyết vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.12.1. Giá khởi điểm: 343.000.000 đồng

1.12.2. Khoản tiền đặt trước: 35.000.000 đồng

1.12.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.13. Tài sản thứ 13 (HĐ 125): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 241192, diện tích 148 m2 đất ở, thửa đất số 191 tờ bản đồ 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/12/2002 cho hộ ông Trịnh Bá Tư. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Bá Thắng vợ là Trịnh Thị Tuyết vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.13.1. Giá khởi điểm: 375.000.000 đồng

1.13.2. Khoản tiền đặt trước: 38.000.000 đồng

1.13.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.14. Tài sản thứ 14 (HĐ 126): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 241193 diện tích 220 m2 đất ở, thửa đất số: 177, tờ bản đồ số: 01; do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/12/2002 cho hộ ông Nguyễn Xuân Tuyên. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ; Tài sản thế chấp tại GD Đông Phương Yên - Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

1.14.1. Giá khởi điểm: 1.801.000.000 đồng

1.14.2. Khoản tiền đặt trước: 180.000.000 đồng

1.14.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.15. Tài sản thứ 15 (HĐ 127): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AP 480127, diện tích 150 m2 đất ở, thửa đất số: 03, tờ bản đồ số: 01 do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 04/11/2009, cho ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Bé. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 diện tích khoảng 83,55 m2 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank chi nhánh huyện Chương mỹ Hà Tây để vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Dứa, Thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

1.15.1. Giá khởi điểm: 806.000.000 đồng

1.15.2. Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

1.15.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.16. Tài sản thứ 16 (HĐ 128): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AO 887178, diện tích 142 m2 đất ở, thửa đất số: 692, tờ bản đồ số: 01 do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/02/2009, cho hộ ông Trịnh Nhân Vĩ và bà Nguyễn Thị Tân; Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng mái tôn tổng diện tích khoảng 100 m2, nhà 2 tầng phía dưới là công trình phụ có diện tích XD 58,32 m2; Nhà 1 tầng DT khoảng 60 m2, Tài sản thế chấp tại Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ để vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Tân Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.16.1. Giá khởi điểm: 1.142.000.000 đồng

1.16.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

1.16.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.17. Tài sản thứ 17 (HĐ 129): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số U 382162, diện tích 289 m2 đất ở, thửa đất số: 449, tờ bản đồ số: 01 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/4/2002, cho hộ ông Trịnh Nhân Đồng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ; khu xưởng vây xung quanh đất mái tôn proximang có diện tích 289 m2, Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ để vay vốn.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.17.1. Giá khởi điểm: 525.000.000 đồng

1.17.2. Khoản tiền đặt trước: 52.000.000 đồng

1.17.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.18. Tài sản thứ 18 (HĐ 130): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 401234, diện tích 502 m2 đất trong đó có 393 m2 đất ở và 109 m2 đất vườn, thửa đất số: 429A, tờ bản đồ số: 01 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 15/01/2004 cho hộ ông Đỗ Xuân Hải. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà tạm và nhà cấp 4, Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bình Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội;

1.18.1. Giá khởi điểm: 1.102.000.000 đồng

1.18.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

1.18.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.19. Tài sản thứ 19 (HĐ 131): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 239625, diện tích 156 m2 đất ở , thửa đất số: 226, tờ bản đồ số: 02 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/4/2002, cho hộ ông Nguyễn Như Vượng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 mái ngói, diện tích xây dựng khoảng 59 m2 và khu công trình phụ, tường bao cổng sắt. Tài thế chấp Agribank chi nhánh Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

1.19.1. Giá khởi điểm: 551.000.000 đồng

1.19.2. Khoản tiền đặt trước: 55.000.000 đồng

1.19.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.20. Tài sản thứ 20 (HĐ 132): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 012386, tổng diện tích 2 thửa đất 316 m2 trong đó 261 m2 đất thổ cư 55 m2 đất vườn, thửa đất số: 470+471, tờ bản đồ số: 01, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Trần Văn Thắng ngày 21/10/2001. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 dùng để ở có DT 60 m2 và công trình phụ. Tài sản trên thế chấp tại PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của ông Bùi Quang Hảo, vợ là Trần Thị Oanh.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.20.1. Giá khởi điểm: 554.000.000 đồng

1.20.2. Khoản tiền đặt trước: 56.000.000 đồng

1.20.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.21. Tài sản thứ 21 (HĐ 133): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 241159, diện tích 271 m2 đất ở , thửa đất số: 171, tờ bản đồ số: 01, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Bùi Văn Mạnh ngày 23/12/2003. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng có DT 110,59 m2, công trình phụ, sân, cổng. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của ông Bùi Quang Hảo, vợ là Trần Thị Oanh.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.21.1. Giá khởi điểm: 531.000.000 đồng

1.21.2. Khoản tiền đặt trước: 53.000.000 đồng

1.21.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.22. Tài sản thứ 22 (HĐ 134): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 436169, diện tích 109 m2 đất ở , thửa đất số: 203, tờ bản đồ số: 10, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/7/2002 cho hộ bà Đỗ Thị Vi. Tài sản gắn liền với đất: Nhà mái bằng và công trình phụ. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.22.1. Giá khởi điểm: 380.000.000 đồng

1.22.2. Khoản tiền đặt trước: 38.000.000 đồng

1.22.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.23. Tài sản thứ 23 (HĐ 135): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 168383, diện tích 332 m2 đất trong đó 200 m2 đất ở, 132 m2 đất vườn, thửa đất số: 3, tờ bản đồ số: 2, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/3/2002 cho hộ ông Trần Văn Tý. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho ông Trần Văn Sơn vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đầm Bung, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.23.1. Giá khởi điểm: 428.000.000 đồng

1.23.2. Khoản tiền đặt trước: 43.000.000 đồng

1.23.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.24. Tài sản thứ 24 (HĐ 136): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: E 0051583, diện tích 137 m2 đất ở, thửa đất số: 119, tờ bản đồ số: 05, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/12/1996 cho ông Lê Văn Hà. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng. Tài sản thế chấp Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bứa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.24.1. Giá khởi điểm: 596.400.000 đồng

1.24.2. Khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.24.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.25. Tài sản thứ 25 (HĐ 137): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BL 467425, có diện tích 641,4 m2 Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AM 618829, diện tích 283 m2 đất trong đó 200 m2 đất ở, 83 m2 đất vườn, thửa đất số: 149, tờ bản đồ số: 09, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008 cho hộ ông Đào Mạnh Lược và bà Lê Thị Lý. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng, nhà 1 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.25.1. Giá khởi điểm: 756.000.000 đồng

1.25.2. Khoản tiền đặt trước: 76.000.000 đồng

1.25.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.26. Tài sản thứ 26 (HĐ 138): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 395383, diện tích 424 m2 đất ở, thửa đất số: 34, tờ bản đồ số: 7, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 5/9/2003 cho hộ ông Nguyễn Văn Trượng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng, nhà phụ. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Sắn, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.26.1. Giá khởi điểm: 615.000.000 đồng

1.26.2. Khoản tiền đặt trước: 62.000.000 đồng

1.26.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.27. Tài sản thứ 27 (HĐ 139): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 143796, diện tích 300 m2 đất ở, thửa đất số: 129, tờ bản đồ số: 6, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002 cho hộ ông Trần Vũ An. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp PGD Đông Phương yên – Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho ông Trần Vũ Đình vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Trong, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.27.1. Giá khởi điểm: 502.000.000 đồng

1.27.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.27.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.28. Tài sản thứ 28 (PLHĐ 70-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 008056, có diện tích 133 m2 đất ở, thửa đất số 243A, tờ bản đồ số 3, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/6/2002 cho hộ ông Nguyễn Quang Quân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.28.1. Giá khởi điểm: 550.000.000 đồng

1.28.2. Khoản tiền đặt trước: 55.000.000 đồng

1.28.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 14/9/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 10/9/2018 đến ngày 11/9/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 17/9/2018 (Thứ 2) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909, 0982.099.896