Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Riềng, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/2018, do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

3.1. Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư đô thị Phú Cường. Tổng diện tích là 877,9 m2(Tám trăm bảy mươi bảy phẩy chín mét vuông), tổng số lô đất: 06 lô (bao gồm: LH10, LH11, LH12, LH17, LH18 và LH26. Tọa lạc tại thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Tổng giá khởi điểm của 06 lô đất: 9.299.345.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.    -Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3.2. Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu đất trung tâm xã Long Hưng. Tổng diện tích: 4.509,1m2(Bốn ngàn năm trăm lẻ chín phẩy năm mét vuông), tổng số lô đất: 27 lô (bao gồm: Từ lô A4-10 đến A4-14 (tương ứng với lô từ 49 đến 53); từ lô A2-9 đến A2-11 (tương ứng với lô từ 62 đến 64); từ lô A2-13 đến A2-24 (tương ứng với lô từ 66 đến 77); ); từ lô A3-2 đến A3-8 (tương ứng với từ lô 79 đến 81 và từ lô 91 đến 94). Tọa lạc tại thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Tổng giá khởi điểm của 27 lô đất: 8.469.673.000đ (Tám tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.    - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3.3. Quyền sử dụng đất lô đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 65 tại thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 65,3m2 (Sáu mươi lăm phẩy ba mét vuông).

Giá khởi điểm: 3.849.435.000đ (Ba tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn đồng). 

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.    - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Tất cả các lô đất sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô.

4. Tổng giá khởi điểm: 21.618.453.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm mười tám triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 14/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/8/2018 đến ngày 30/8/2018 tại khu đất đấu giá.

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 22/8/2018 đến ngày 14/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/9/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Riềng.

14/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành;

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), hộ khẩu có sao y, chứng thực nếu là hộ gia đình, cá nhân

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), Giấy phép đăng ký kinh doanh có sao y, chứng thực nếu là tổ chức kinh tế

- Đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, phải có chức năng kinh doanh bất động sản, giấy tờ chứng minh vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.

- Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% trên giá khởi điểm của tài sản.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/ hs/lô đối với lô đất từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 500.000 đ/ hs/lô đối với lô đất từ trên 500 triệu đồng.

15/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.