Ngày 17/9/2018, đấu giá lô 389,281 m3 gỗ tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2018 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Lô 389,281 m3 gỗ các loại. Cụ thể như sau:

a) Lô 9,214 m3 gỗ tròn các loại (Trong đó: 1,664 m3 gỗ Bằng lăng nước; 0,812 m3 gỗ Cẩm lai; 0,043 m3 Chiêu liêu ổi; 1,99 m3 gỗ Chò nhai; 1,464 m3 gỗ Hương; 0,233 m3 gỗ Gụ mật; 0,351 m3 gỗ Muồng tía; 0,139 m3 gỗ Pơ mu; 0,641 m3gỗ Sữa; 1,625 m3 gỗ Vên vên nghệ; 0,135 m3 gỗ Tạp SP; 0,117 m3 gỗ Dầu).

b) Lô 380,067 m3 gỗ xẻ các loại (Trong đó: 36,354 m3 gỗ Cẩm lai; 1,583 m3 gỗ Căm xe; 117,307 m3 gỗ Chiêu liêu ổi: 11,400 m3 gỗ Chiêu liêu; 0,156 m3 gỗ Chò nhai; 0,169 m3 Chôm chôm nam; 2,250 m3 gỗ Giổi lá láng; 10,174 m3 gỗ Gõ đỏ; 0,678 m3 gỗ Gụ mật; 0,041 m3 gỗ Muồng tía; 4,814 m3 gỗ Pơ mu; 1,378 m3 gỗ Re; 1,021 m3 gỗ Sơn huyết; 1,368 m3 gỗ Thông nàng; 0,423 m3 gỗ Vên vên nghệ; 0,980 m3 gỗ Vên vên; 0,945 m3 gỗ Dầu; 2,592 m3 Cà chít; 3,428 m3 gỗ Sao; 6,088 m3 gỗ Gáo vàng; 0,370 m3 gỗ Kiền kiền; 0,140 m3 Bình linh; 0,431 m3 gỗ Sến; 0,180 m3 gỗ Xoan mộc; 43,220 gỗ Tạp SP; 132,887 m3 gỗ Giáng Hương; 0,140 m3 gỗ gốc Cẩm lai; 0,170 m3 gỗ gốc Gõ đỏ).

Nơi bảo quản tài sản: tại kho của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 11.122.000.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, ngày 28/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 14/9/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian địa điểm: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 14/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

b) Tiền đặt trước: 2.224.400.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Thời gian thu tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/9/2018 đến 17 giờ 00 ngày 14/9/2018. Các cá nhân, tổ chức nộp tiền trước thời hạn trên là hoàn toàn tự nguyên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 tại Hội trường của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 05 vòng)

b) Phương thức đấu giá: trả giá lên

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.