Ngày 17/12/2018, đấu giá Xe ô tô 4 chỗ Toyota Corolla tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Đình ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 024.3782.0483.

Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Đình

Địa chỉ: A009 tháp The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 17/12/2018.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô 4 chỗ Toyota Corolla BKS 29L-4383, SX năm 1998

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản mang tên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ, được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam điều chuyển cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam chi nhánh Mỹ Đình quản lý, sử dụng và thanh lý.

Nơi để tài sản: A009 tháp The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giá khởi điểm: 110.754.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) - (Giá không bao gồm thuế GTGT) – Chi phí nhận và vận chuyển tài sản do người mua chịu.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn./.)

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 30/11 đến 11h ngày 14/12/2018

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)