Ngày 17/12/2018, đấu giá gỗ tròn tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Hạt kiểm lâm thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau: