Ngày 16/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Ayun Pa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa. Đ/c: 63 Nguyễn Huệ, P.Đoàn Kết, TX. Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về các lô đất đưa ra bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa.

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 12 lô

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 1.804,25 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần

- Địa chỉ đất đấu giá: Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 06/11/2018(Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 12/11/2018 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, và từ 07 giờ 00 phút, đến 16 giờ 00 phút, ngày 13/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 2.550.986.725 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn bảy trăm hai mươi lăm đồng). Danh sách chi tiết lô đính kèm

Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất bán đấu giá.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/11/2018. Địa điểm tổ chức: Hội trường Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Ayun Pa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa. Đ/c: 63 Nguyễn Huệ, P.Đoàn Kết, TX. Ayun Pa, tỉnh Gia Lai  .