Ngày 16/11/2018, đấu giá Dây truyền, máy móc thiết bị sản xuất chè của Doanh nghiệp Tư nhân Ngô Công (Phú Thọ)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Agribank- Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ. Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Dây truyền, máy móc thiết bị sản xuất chè của Doanh nghiệp Tư nhân Ngô Công, như sau:

TT

Tàisảnđấugiá

ĐVT

Sốlượng

1

Quạthéo5,5Kw/1000

Cái

5

2

MáysấyS350

Cái

1

3

MáysấyViệtNamchếtạo

Chiếc

1

4

CốivòViệtNamchếtạo

Chiếc

3

5

CốivòViệtNamchếtạo

Chiếc

1

6

Băngtảivòhéo700

Mét

16

7

Băngtảivòhéo700

Mét

9

8

Sàngtơi1,000x4,000

Máy

2

 

3.2 Giá khởi điểm lô tài sản trên là: 270.417.000đồng, tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là 27.042.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ. Mức giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 08, 09/11/2018, tại khu Lương Đẩu, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 11/11/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 13, 14, 15/11/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 16/11/2018, tại Số 3443, Đường Hùng Vương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank- Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 871 155.