Ngày 16/01/2019, đấu giá gỗ nghiến tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/01/2019 do UBND xã Lam Sơn, huyện Na Rì ủy quyền như sau: