Ngày 15/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 15/9/2018 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD đất tại xã Phượng Mao và xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ như sau: 

STT

Vị trí

Ô đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành Tiền
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/ô)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền hồ sơ
(đồng)

I

Xã Phượng Mao

1

Khu Gò Bạch đàn

01

196.0

1,000,000

196,000,000

35,000,000

50,000

100,000

02

196.0

1,000,000

196,000,000

35,000,000

50,000

100,000

2

Khu 9

01

200.0

900,000

180,000,000

35,000,000

50,000

100,000

02

200.0

900,000

180,000,000

35,000,000

50,000

100,000

03

200.0

900,000

180,000,000

35,000,000

50,000

100,000

04

200.0

900,000

180,000,000

35,000,000

50,000

100,000

3

Khu 1 (vị trí 1)

03

212.5

700,000

148,750,000

25,000,000

50,000

100,000

4

Khu 1 (vị trí 2)

01

200.0

700,000

140,000,000

25,000,000

50,000

100,000

02

200.0

700,000

140,000,000

25,000,000

50,000

100,000

5

Khu 1 (đường Trung Nghĩa - Phượng Mao)

01

197.1

500,000

98,550,000

25,000,000

50,000

100,000

02

198.8

500,000

99,400,000

25,000,000

50,000

100,000

03

197.7

500,000

98,850,000

25,000,000

50,000

100,000

II

Xã Trung Nghĩa (khu Gốc Nhội - khu 3)

01

134.0

2,200,000

294,800,000

60,000,000

50,000

200,000

02

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

03

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

04

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

05

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

06

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

07

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

08

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

09

150.0

2,200,000

330,000,000

60,000,000

50,000

200,000

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 24/8/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 12/9/2018 tại Phòng địa chính xã Phượng Mao, phòng địa chính xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến ngày 12/9/2018 tại Phòng địa chính xã Phượng Mao, phòng địa chính xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Xã Phượng Mao: Tổ chức vào hồi 8h30’ ngày 15/9/2018 tại Hội trường UBND xã Phượng Mao.

- Xã Trung Nghĩa: Tổ chức vào hồi 14h00’ ngày 15/9/2018 tại Hội trường UBND xã Trung Nghĩa.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- UBND huyện Thanh Thủy - Phòng Tài nguyên và Môi trường - Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.