Ngày 15/12/2018, đấu giá tài sản thu hồi hạng mục di chuyển hạ tầng tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2018 như sau: