Ngày 15/11/2018, đấu giá Máy đào, máy ủi, ô tô, máy cày tại Bà rịa - Vũng tàu

(BĐT) - Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thông báo bán tài sản thanh lý đợt 1 năm 2018 vào ngày 15/11/2018 như sau:

Các thiết bị làm đất gồm: Máy đào, máy ủi, ô tô, máy cày.

Hình thức: Bán đấu giá bỏ phiếu kín.

Địa điểm xem tài sản:  Số 2 đường 1 KCN Biên hòa 1 và KCN Châu đức, Bà rịa - Vũng tàu.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 01/11/2018 đến 09h00, ngày 15/11/2018.

Thời gian mở hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 15/11/2018.