Ngày 15/10/2018, đấu giá 230 cây keo tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh ủy quyền vào ngày 15/10/2018 như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh, địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: 230 cây keo với khối lượng 7,004m3 bán thanh lý sung công quỹ nhà nước.

4. Giá khởi điểm bán đấu giá: 15.408.800 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm lẻ tám nghìn tám trăm đồng).

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

6. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ;

7. Thời gian xem tài sản: Ngày 02/10/2018 và ngày 03/10/2018 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nơi có tài sản tọa lạc.

9. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/09/2018 đến 17 giờ ngày 12/010/2018 (trong giờ hành chính).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/10/2018.

12. Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chư Păh, địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

13. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

14. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.