Ngày 14/9/2018, đấu giá xe ô tô Passio tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm DV bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/9/2018 do Chi cục kiểm lâm Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục kiểm lâm Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 138 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô Passio, biển số 79C-0691.

Đặc điểm của tài sản: Loại phương tiện: xe ô tô con. Nhãn hiệu: PASSIO. Số loại: 7D. Số máy: 41040020088390. Số khung: 31510020000028. Năm, nơi sản xuất: 2004, Việt Nam. Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi. Thể tích làm việc của động cơ: 2.890 cm3.

3.2. Giá khởi điểm: 52.800.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 06/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/8/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/ 1 hồ sơ;

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/8/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/9/2018, 12/9/2018 và 13/9/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 13/9/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 14/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa./.