Ngày 14/9/2018, đấu giá thang máy đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Hội trường Thống Nhất tổ chức thanh lý tài sản 02 thang máy đã qua sử dụng, cụ thể vào ngày 14/9/2018 như sau:

Giá khởi điểm: 130.350.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Thời gian phát, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2018 đến 14 giờ 00, ngày 14/9/2018.

Tiền ký quỹ: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ chào giá và ký quỹ: Hạn chót là trước 14 giờ 00, ngày 14/9/2018 tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Hồ sơ chào giá gồm: Phiếu chào giá (theo mẫu); Bản sao photocoppy CMND/ Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá; Giấy giới thiệu của người ủy quyền và CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Mở thư chào giá công khai vào lúc 14 giờ 05 phút, ngày 14/9/2018 tại Phòng Quản trị - Hội trường Thống Nhất. Đ/c: 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 080.85073 - 080.85088.