Ngày 14/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thi công tại thành phố Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/9/2018 do Agribank - Chi nhánh Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Lào Cai II. Số 005, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đông Hải:

Tài sản là Bất động sản: Quyền sử dụng đất số BO 553476, diện tích 429,0m2 đất ở tại đô thị, do UBND thành phố Lào Cai cấp ngày 04/06/2013 cho ông Đặng Thế Lục và bà Hà Thị Bích, tại lô 04-BT6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Giá khởi điểm 22.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 4.400.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

Tài sản là Động sản:

1. Tài sản 1: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, số động cơ 6D105-96593, số khung PC220-23374, biển số đăng ký 24XA-0824, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

2. Tài sản 2: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D108-12492, số khung PC300-A70828, biển số đăng ký 24XA-0615, giá khởi điểm 800.000.000đồng, tiền đặt trước 160.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

3. Tài sản 3: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-62918, số khung PC220-35732, biển số đăng ký 24XA-0601, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

4. Tài sản 4: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 21355071, số khung PC290-K30168, biển số đăng ký 24XA-0602, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

5. Tài sản 5: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 21327315, số khung PC210-K32297, biển số đăng ký 24XA-0818, giá khởi điểm 650.000.000đồng, tiền đặt trước 130.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

6. Tài sản 6: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-46515, số khung PC180-K10244, biển số đăng ký 24XA-0364, giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 60.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

7. Tài sản 7: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 59211, số khung PC120-31057, biển số đăng ký 24XA-0307, giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 60.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

8. Tài sản 8: Máy lu rung XCMG XS142J đã qua sử dụng, động cơ B10299, số khung 11002045, biển số đăng ký 24SA-0167, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

9. Tài sản 9: Máy ủi KOMATSU D65 đã qua sử dụng, động cơ 6D125-43835, số khung D65E8-46487, biển số đăng ký 24XA-0614, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

10. Tài sản 10: Máy nghiền đá bánh xích KOMATSU đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-120185, số khung BR200-1440, biển số đăng ký 24XA-0819, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

11. Tài sản 11: Xe ô tô tải cabin kép Toyota đã qua sử dụng, số máy 1KD7846593, số khung 29G901571252, sản xuất 2009, số chỗ ngồi 05, biển số đăng ký 24N-6988, giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 60.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

12. Tài sản 12: Xe ô tô tải tự đổ ANTHAI đã qua sử dụng, số máy E0273900416, số khung 119T000217, sản xuất 2009, tự trọng 6640kg, biển số đăng ký 24N-5991, giá khởi điểm 200.000.000đồng, tiền đặt trước 40.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

13. Tài sản 13: Xe ô tô tải tự đổ ANTHAI đã qua sử dụng, số máy E0273900426, số khung 119T000246, sản xuất 2009, tự trọng 7000kg, biển số đăng ký 24N-5992, giá khởi điểm 200.000.000đồng, tiền đặt trước 40.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

14. Tài sản 14: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 200*69581511, số khung 492800321, sản xuất 2009, tự trọng 9.900kg, biển số đăng ký 24N-5993, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

15. Tài sản 15: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 020*69581531, số khung 592800313, sản xuất 2009, tự trọng 9.900kg, biển số đăng ký 24N-5994, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

16. Tài sản 16: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 20*87843671*, số khung 37A2801770, sản xuất 2010, tự trọng 10.200kg, biển số đăng ký 24C-003.44, giá khởi điểm 700.000.000đồng, tiền đặt trước 140.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

17. Tài sản 17: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 20*87843651*, số khung 36A2801761, sản xuất 2010, tự trọng 10.200kg, biển số đăng ký 24C-003.47, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

18. Tài sản 18: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 87850744, số khung 2801603, tự trọng 14.870kg, biển số đăng ký 24N-6441, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

19. Tài sản 19: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3752087850742, số khung LGAX4DD34A2801578, tự trọng 14.870kg, biển số đăng ký 24C-031.41, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

20. Tài sản 20: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 32D1600008*, số khung 36C002848, tự trọng 12.660kg, biển số đăng ký 24C-010.51, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

21. Tài sản 21: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3752087827039, số khung LGAX4DD35A2802786, tự trọng 14.670kg, biển số đăng ký 24C-016.84, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

Mức giá khởi điểm 21 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu.

3.2. Tài sản bảo đảm của Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú.

3.2.1. Tài sản 01: Quyền sử dụng thửa đất số BE 532079, thửa đất số 93, tờ bản đồ số P16-14, diện tích 135,0m2 đất ở tại đô thị, do UBND thành phố Lào Cai cấp ngày 15/12/2011 cho Bà Nguyễn Cẩm Tú, tại phố Minh Khai, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, công trình xây dựng trên đất nhà xây 05 tầng, diện tích 677,5m2. Giá khởi điểm 7.500.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 1.500.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ

3.2.2. Tài sản 02: Toàn bộ công trình xây dựng trên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 135094, diện tích 6.900,0m2 đất khu công nghiệp, Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/06/2016, cho Công ty CP Kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt Tú, tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Gồm nhà điều hành, ăn ca 149,4m2và nhà kho 1.694,9m2). Giá khởi điểm tài sản trên đất 18.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.600.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

3.2.3. Tài sản 03: Toàn bộ công trình xây dựng trên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU 623915, thửa đất số 01, tờ bản đồ số 490 419-9-(12), diện tích 7.324,5m2 đất khu công nghiệp, Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 25/11/2014 cho Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú, tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, xã Vạn Hòa, thành Phố Lào Cai (Công trình xây dựng trên đất kho chứa hàng diện tích 1.675,5m2). Giá khởi điểm công trình xây dựng trên đất 12.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 2.400.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06, 07/09/2018, tại nơi có tài sản đấu giá (Khách hàng đăng ký trực tiếp qua Công ty Group hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 11/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/09/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 8802201015860, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 07h30 ngày 14/09/2018, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai thành phố Lào Cai, Lào Cai

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699 hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 108.