Ngày 14/9/2018, đấu giá 15 xe đầu kéo Huyndai HD700 tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng (CTY VTB) thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/9/2018 như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý là: 15 xe đầu kéo; Nhãn hiệu: Huynhdai HD700; Năm sản xuất: 2013; Nơi sản xuất: Hàn Quốc; Loại nhiên liệu: Dầu Disel .

Danh sách 15 (mười lăm) xe đầu kéo Huyndai HD700 cụ thể như sau:

 1
51C - 230.38
 2
 51C - 242.69
 3
 51C - 242.81
 4
 51C - 243.53
 5
 51C - 244.77
 6
 51C - 240.45
 7
 51C - 241.32
 8
 51C - 241.36
 9
 51C - 241.73
 10
 51C - 241.77
 11
 51C - 244.42
 12
 51C – 241.31
 13
 51C – 278.71
 14
 51C – 279.57
 15
 51C – 279.73
Giá khởi điểm: 10.265.180.000 đồng (Bằng chữ:

Mười tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồn thuế Giá trị gia tăng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00’ đến 16h00’, ngày 29/8/2018 đến ngày 13/9/2018.

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’, ngày 11/9/2018 và ngày 12/9/2018.

Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty CP Tiếp vận Miền Bắc. Địa chỉ: Cảng 128, Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00’, ngày 14/9/2018.

Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng, 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ Phần Vận tải bộ Tân Cảng, 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0969762726.