Ngày 14/1/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung thông báo bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển TP. Đà Nẵng tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng vào ngày 14/1/2019như sau:

Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (84- 236) 3 887 531 – 532 – 536.

Ngành nghề kinh doanh chính: Thẩm định giá đối với tài sản, hàng hoá; Xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phần; Định giá tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật; Dịch vụ đấu giá tài sản; Tư vấn phát hành và tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu khi DNNN cổ phần hoá…

Vốn điều lệ: 1.950.000.000 đồng.             

Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.

Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung. Địa chỉ: Số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Cổ phần bán đấu giá:

Loại cổ phần:  Phổ thông, tự do CN;         

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần;                                 

Giá khởi điểm: 11.785 đồng/ cổ phần;

Số lượng mua tối đa NĐT trong nước/nước ngoài: 68.250 cổ phần;

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 68.250 cổ phần;

Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần.

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30, ngày 24/12/2018 đến 15h30, ngày 04/01/2019.

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00, ngày 11/01/2019.

Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00, ngày 14/01/2019 tại Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 21/01/2019.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận thêm thông tin tại: http://ddif.com.vn; www.agriseco.com.vn và tại địa điểm Tổ chức bán đấu giá).