Ngày 14/1/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Softech

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung thông báo bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển TP. Đà Nẵng tại Công ty CP Softech vào ngày 14/1/2019 như sau:

Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty Cổ phần Softech. Địa chỉ: Số 38 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: 02363.779777.

Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT; Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm; Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực CNTT; Thực hiện tích hợp các hệ thống về CNTT…

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.           

Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần.

Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần: Công ty CP Chứng khoán Agribank– Chi nhánh miền Trung. Địa chỉ: Số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Cổ phần chào bán cạnh tranh:

Loại cổ phần:  Phổ thông, tự do CN;         

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần;               .        

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần;

Số lượng mua tối đa NĐT trong nước/ nước ngoài: 300.000 cổ phần;

Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 300.000 cổ phần;

Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần.

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30, ngày 24/12/2018 đến 15h30, ngày 04/01/2019.

Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 16h00, ngày 11/01/2019.

Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h00, ngày 14/01/2019 tại Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 21/01/2019.

(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh có thể nhận thêm thông tin tại: http://ddif.com.vn, www.agriseco.com.vn và tại địa điểm Tổ chức chào bán cạnh tranh).