Ngày 14/11/2018, đấu giá 2 máy kéo tại tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá), thông báo đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (Phòng Nông nghiệp) chuyển giao vào ngày 14/11/2018 như sau:

I. Tài sản đấu giá (gọi tắt là tài sản)

1. Tên chung của tài sản: Hai máy kéo nhãn hiệu HATTAT A90.

2. Máy kéo số 1: Nhãn hiệu HATTAT A90; năm sản xuất 2011; năm nhận tài sản 2015; nước sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ; số khung HTA8CSC14504; số động cơ NL75316*U104924V*; công suất/số vòng quay 60,5(82)/2200 kW(HP)/vòng/phút; trọng lượng bản thân 3.570 kg; giá khởi điểm 473.250.000 đồng.

3. Máy kéo số 2: Nhãn hiệu HATTAT A90; năm sản xuất 2011; năm nhận tài sản 2015; nước sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ; số khung HTA8CSC14505; số động cơ: NL75316*U104925V*; công suất/số vòng quay 60,5(82)/2200 kW(HP)/vòng/phút; trọng lượng bản thân 3.570 kg; giá khởi điểm 473.250.000 đồng.

4. Địa điểm để tài sản: tại trụ sở của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm: 946.500.000 đồng (chín trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

II. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện, cách thức: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đủ tiền đặt trước.

2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

3. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

4. Địa điểm: tại trụ sở Trung tâm Đấu giá.

III. Xem tài sản

1. Thời hạn: từ ngày 08/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

2. Địa điểm: tại địa điểm để tài sản.

IV. Nộp tiền đặt trước

1. Mức tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời hạn: từ ngày 09/11/2018 đến ngày 12/11/2018.

3. Hình thức: tiền mặt hoặc chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.

V. Mở cuộc đấu giá tài sản

1. Thời gian: từ 10 giờ ngày 14/11/2018.

2. Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

VI. Thông tin chi tiết: liên hệ với Trung tâm Đấu giá; địa chỉ: số 21, Đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Phòng Nông nghiệp; địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình./.