Ngày 13/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/9/2018 như sau:

1. Thông tin khu đất: Thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai: (i) Thửa LK02 và (ii) thửa LK29. Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 200.000 đ. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ; (iii) Nhóm 2 (05 thửa từ LK13 đến LK17). Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs. Tiền đặt trước: 130.000.000 đ/ thửa; (iv) Nhóm 3 (10 thửa từ LK03 đến LK08 và từ LK30 đến LK33). Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; (v) Nhóm 4 (12 thửa: LK01 và từ LK18 đến LK28). Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs. Tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa.

Bước giá: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 21/8/2018 đến 11/9/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký ĐG tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, HN.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 10/9/2018 đến hết 11/9/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 06/9/2018 và 07/9/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 13/9/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thanh Oai. Địa chỉ: Số 97 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.