Ngày 13/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần định giá tư vấn và đầu tư xây dựng Vinasun thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/9/2018 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Hiệp ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích đất ở nông thôn: 423,8m2.

- Giá khởi điểm: 147.482.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 14.748.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần Định giá – Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vina Sun từ ngày 10/09/2018 đến ngày 12/09/2018 (giờ hành chính).

Tài khoản số: 7700201003999, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Kiên Giang.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/09/2018 (giờ hành chính), tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 10/09/2018 (giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Định giá – Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vina Sun.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 13/09/2018, tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Hiệp. Địa chỉ: Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973 834114.