Ngày 13/02/2019, đấu giá quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/02/2019 do Trung tâm Kỹ thuật - Cục tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng Đợt 2 tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện tại địa chỉ số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn gốc tài sản: là những diện tích sàn của Trung tâm Kỹ thuật - Cục tần số vô tuyến điện được phép đấu giá cho thuê quyền sử dụng diện tích sàn để làm văn phòng.

Giá khởi điểm và tiền đặt trước tham gia đấu giá. 

STT

Tầng

Lô số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2/1 tháng)

Tiền đặt trước

đấu giá (đồng)

1

Tầng 2

P. 0201

221,85

422.302

170.000.000

2

Tầng 17

P.170102

323,80

422.302

250.000.000

3

Tầng 18, 19

P18P1903

1313,13

407.010

970.000.000

4

Tầng 19

P190102

568,45

407.010

420.000.000

Hình thức và phương thức đấu giá:

-Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín. 

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá đấu giá: 4.500 đồng/m2

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: hạn cuối đến 16h00 ngày 11/02/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-Phí hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng),

-Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: hạn cuối đến ngày 11/02/2019 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.)

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: từ Ngày 21/01/2019 đến ngày 24/01/2019 (giờ hành chính).

Tại: Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Khách hàng đăng ký đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước hoặc Bảo lãnh Ngân Hàng: Ngày Ngày 01/02/2019 và ngày 11/02/2019

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam

Tài khoản số: 116000002192 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 13/02/2019 tại Văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Q.Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Thông tin xin liên hệ: CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.