Ngày 12/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/9/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản đấu giá (PLHĐ 92-3): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AO 876237, diện tích 269 m2 đất ở và hành lang lưu không, thửa đất số 144B; Tờ bản đồ số 39; Số vào sổ cấp GCN 00693 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/01/2009 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Huyên.Tài sản gắn liên với đất: Nhà ở 2 tầng, nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho Công ty TNHH Phúc Thọ vay vốn

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.1.1. Giá khởi điểm: 526.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 53.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 09/9/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CNhuyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 30/8/2018 đến ngày 31/8/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 12/9/2018 (Thứ 4) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909, 0988.842.848