Ngày 12/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/9/2018 do UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

Tài sản đấu giá: QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Vị trí : Khu Đồi Hầm, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn gồm 14 ô đất

Diện tích 150,0 ÷ 192,6m2.

Giá khởi điểm: 200.000 đ/m2.    Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 10/09/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 06/09 và 07/09/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

5. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8h00’ ngày 12/09/2018 tại hội trường UBND xã Địch Quả

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – CN Phú Thọ

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn và UBND xã Địch Quả.