Ngày 12/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/9/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu ao Vài 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên. Gồm: 01 thửa. Diện tích: 75,93 m2. Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng.

2. Khu Ao Cá, thôn Liễu, xã Văn Hoàng. Gồm: 21 thửa đất từ thửa 01 – thửa 21. Diện tích: 116,1 - 156,7 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 19.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu ao bà Hòa, thôn Phong Triều, xã Nam Triều. Gồm: 05 thửa đất. Diện tích: 140,05 - 143 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái. Gồm: 05 thửa đất. Diện tích: 80.1- 98.5 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 28.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

5. Khu ao ông Chiến, thôn Thượng, xã Vân Từ. Gồm: 05 thửa đất. Diện tích: 112,5 - 178,46 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

6. Khu ao ông Tung, thôn Thượng, xã Vân Từ. Gồm: 11 thửa đất. Diện tích: Từ 74- 142,20 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ: Từ ngày 27/8/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 10/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian nhận tiền đặt trước: Ngày 09, 10/9/2018 trong giờ hành chính tại Công ty CP Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long, PGD Tây Hà Nội của Công ty CP Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 07, 08/9/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên bán đấu giá:

- Thời gian: Ngày 12/9/2018 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty CP Bán đấu giá Đông Á - VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274.