Ngày 12/11/2018, đấu giá xe ô tô thanh lý tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô do Văn phòng HĐND và UBND huyện Phong Điền chuyển giao vào ngày 12/11/2018 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Thanh lý 01 xe ô tô hiệu Isuzu, số loại Trooper UBS 25G, biển số 75C-2539, 07 chỗ ngồi do Việt Nam sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2001, số máy: 078805, số khung: JACUBS25G-17101405, thể tích động cơ 3.165cm3.

Thực trạng xe: Xe đưa vào sử dụng năm 2001 tính đến nay đã hơn 17 năm, trong quá trình sử dụng đã qua nhiều lần sửa chữa, đại tu nhưng đến nay xe vẫn bị hư hỏng nặng và đã ngưng hoạt động từ tháng 7 năm 2018 đến nay.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí chuyển giao xe.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND huyện Phong Điền.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản: Đăng ký xe ô tô số A 0013894, tên chủ xe Văn phòng UBND huyện Phong Điền, biển số đăng ký 75 C-2539 cấp ngày 30 tháng 11 năm 2001; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 4427136 ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Cơ sở Kiểm định số 2 – Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 05, 06 và 07 tháng 11 năm 2018, tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế(Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Trung tâm để được hướng dẫn).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (một trăm năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân, tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018 nộp vào tài khoản số 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, số vòng đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, đấu giá liên tục và không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.350156, website: daugiatthue.comhoặc Văn phòng HĐND và UBND huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.